Erpline.Zlecenia

Moduł zleceń umożliwia m.in.:

 • oglądanie wszystkich zdarzeń związanych ze zleceniem w jednym miejscu.
 • ewidencję wszystkich kosztów oraz przychodów związanych ze zleceniem.
 • obsługę procesu począwszy od przyjęcia dostawy po sprzedaż towaru
 • użycie mechanizmu generującego zapotrzebowanie na towar, którego nie ma w magazynie
 • zobaczenie listy towarów przypisanych zleceniu oraz listę towarów nie zafakturowanych
 • zobaczenie obrotów związanych ze zleceniem
 • fakturowanie z poziomu zlecenia
 • oglądanie pozycjami zleceń odpowiednio pogrupowanych na dedykowanych listach w enova
 • raporty dla logistyka
 • jednoznaczne odwzorowanie w księgowości
 • w połączeniu z modułem Erpline.NumerySeryjne umożliwia obsługę serwisową, sprawne wyszukiwanie sprzedanych towarów
 • wiele innych
Erpline.Zlecenia Erpline.Zlecenia Erpline.Zlecenia